Rebel

Rebel

De Rebel is een kunstenaar die met zijn werkwijze grenzen doorbreekt en kritiek geeft op de maatschappij. Door middel van kunst probeert de Rebel zijn mening duidelijk te maken en informatie te geven over de misstanden in de wereld. Lok jij met veel kabaal of met een klein gebaar een reactie uit? Heb jij een sterke mening over hoe iets in elkaar steekt? Dan is dit misschien wel jouw roeping.


Kunstenaars in beeld

Video: Koala Koncepts


Lesmateriaal


Ga aan de slag in de klas! Hier vind je korte opdrachten als starter voor lessen(series), een beeldend proces of een excursie om actief te kijken naar kunst. Dit zijn blikopeners bestaande uit korte oefeningen waar jij uit kunt kiezen. Ervaar kunst op een andere manier, passend bij een kunstenaarstype. Zo leer je hoe divers de werking én het maken van kunst kan zijn.


Aan de slag!


Foto: Aad Hoogendoorn


Lekker bezig!

Barry van Druten is docent Tekenen en CKV en kunst- en cultuurcoördinator aan het Einstein Lyceum in Hoogvliet. Hedendaagse kunst speelt een belangrijke rol in zijn lessen, het biedt een breder perspectief op dat wat kunst is of kan zijn. Waar voor veel leerlingen het begrip kunst ophoudt bij realistische, knap gemaakte schilderijen, laat hedendaagse kunst zien dat kunst ook lelijk kan zijn, kan verwarren en enkel en alleen op concept gericht kan zijn. Hoewel hedendaagse kunst wat verder afstaat van wat een leerling als kunst beschouwt, ziet Barry het als zijn taak als docent om deze twee te verbinden.


Voorbeelden & tips


Dit schooljaar heeft Barry in samenwerking met TENT en het Maaspodium een performanceproject georganiseerd voor CKV. De leerlingen gingen op excursie in beide instellingen en ontdekten verschillende aspecten van performances in kunst en bezochten in het theater een live performance. Ze kregen ook gastlessen op school van professionele makers, zoals een theaterdocent en performancekunstenaar Maarten Bel. De leerlingen vonden performancekunst eerst vreemd, maar gedurende het project groeide de interesse en toewijding. Uiteindelijk hebben ze allemaal een eigen performance gemaakt en deze opgevoerd in het Maaspodium. Barry vertelt dat het bijzonder was om te zien hoe de leerlingen zichzelf lieten zien op het podium en dat het hen lukte om een bepaald niveau van abstractie te bereiken.

 

Barry gebruikt regelmatig hedendaagse kunstwerken als inspiratiebron voor opdrachten. Zo zag hij tekeningen van Jan Rothuizen in de krant waarbij de kunstenaar plattegronden van stukken stad niet enkel in lijn tekent, maar ook in woord omschrijft. Zijn stagiair kwam met het idee om de leerlingen ook zo’n tekening te laten maken van hun eigen wijk. Hierin beschreven ze de verhalen uit hun jeugd en de rol die kunst en cultuur speelt in hun wijk. Van deze verhalen maakten ze een rondleiding door hun wijk voor hun medeleerlingen.

Volgens Barry zijn ontmoetingen met hedendaagse makers heel belangrijk in het onderwijs. Gastlessen door kunstenaars, theatermakers of muzikanten zijn erg verfrissend voor de leerlingen. Makers die vanuit hun eigen invalshoek en passie uitleggen wat zij doen zijn een mooie aanvulling op de lessen van de docent. Naast het naar binnen halen van mensen, is het ook belangrijk om naar buiten te gaan. Ga met leerlingen op pad en ontdek wat er op dit moment allemaal te zien is in de kunstwereld. Daarnaast benoemt Barry de waarde van een stagiair die opleiding en leeftijd heel anders naar de wereld kijkt dan hijzelf. Hij heeft momenteel een stagiair die Social Design heeft gestudeerd, en dus hele andere ideeën meeneemt in de les.

 

Leerlingen worden blootgesteld aan veel verhalen, zowel online als offline. Barry vindt het belangrijk dat ze inzicht krijgen in wat een verhaal kan zijn en hoe een verhaal werkt. Hedendaagse kunst vertelt vaak verhalen op een manier die verre van rationeel is. Vaak moet je het verhaal zelf invullen of ontrafelen. Of je moet accepteren dat het verhaal niet toegankelijk is, maar je wel kan raken. Dat besef is belangrijk voor leerlingen. Ze hoeven niet alles fantastisch te vinden, maar Barry wilt hen wel stimuleren in het ontwikkelen van een open houding, ten opzichte van kunst, maar ook ten opzichte van maatschappelijke vraagstukken en sociale kwesties.


Hedendaagse kunst vertelt vaak verhalen op een manier die verre van rationeel is